dr. Horváth Lóránt

vezető ügyvéd [H], Európai Közösségi Jogász [A], adójogi szakjogász [H], egyetemi oktató [H]

drhorvath@horvathlawyers.at

+43 664 3859481

Egyetemi tanulmányait 1990-ben vegyész szakon kezdte a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán Debrecenben, de ott nem diplomázott. Jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karán szerezte meg 2008-ban. Adójogi szakjogászi képesítését 2012-ben az ELTE JTI-n kapta meg. 2013-ban szakvizsgázott.

Az elmúlt húsz évben ügyvezetői, vezérigazgatói, később jogi igazgatói tisztségeket töltött be számos külföldi [Hinduja Group, London, Nagy-Britannia, Delhi, India / Dekra AG, Stuttgart, Németország / Guttenbrunn Müller Gruppe, MGG, Amstetten, Ausztria] és hazai vállalatnál, amellyel mélyreható tapasztalatokat szerzett a nemzetközi kereskedelem, befektetések és egyéb üzleti területek jogi és menedzsment vonatkozásában.

2008 és 2015 között a Rendőrtiszti Főiskola majd a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatója, megbízott tanszékvezetője, a rendészeti vezető mesterszak felelőse volt. Jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszékének megbízott oktatója. 2014-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 2019-től Európai Közösségi Jogászként a Bécsi Ügyvédi Kamara tagja. Állandó szereplője és jogi tanácsadója az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorának.

Alig valamivel több, mint két éve dolgozom együtt dr. Horváth Lóránt ügyvéd úrral. Milyennek ismertem meg őt a munka-kapcsolatunk során? Szakmailag alapos, emberileg megbízható és – igen tisztességes! Mi kell ennél több, ha egy ügyvédről van szó?

Friderikusz Sándor, televíziós

Mit vár el az ember, ha egy ügyvédi irodát kell felkeresnie? Hozzáértést, figyelmet, jó ötleteket, megbízhatóságot, rugalmasságot, valamint barátságos-kellemes személyi kapcsolatot. Én mindezt megkaptam dr. Horváth Lóránt úrtól és munkatársaitól. Nem mellékesen, a nyakamba varrt pert is megnyertük. Remélem, a közeljövőben nem kell ismét hozzájuk fordulnom, de akinek valami zűrös ügye van, ajánlom, hogy őket keresse fel.

Szilágyi János, újságíró

Horváth Lóránt az egyetlen ügyvéd az ismerettségi és baráti körömben, aki egyszerre tehetséges és szorgalmas. Az egyetlen, aki mindent pontosan fogalmaz, mindent átgondol, empatikus, bátor, magabiztos, végtelenül precíz és talán, ami a legfontosabb elképesztően higgadt. A televízió műsoromban, gyakran kérjük fel szakértőnek. A háttéranyagai, amelyeket kérés nélkül kapunk tőle a gerince a filmeknek. Nem fél kimondani a lényeget. Mint magánember is gyakran kérek tőle tanácsot. Mondják, hogy a bajban ismerszik meg a barát. Szerintem a bajban ismerszik meg az ügyvéd is. Lórántra lehet számítani.

Sváby András, Heti Napló, ATV

Dr. Horváth Lóránt évek óta nagy sikerrel hirdet meg fakultatív órát az ELTE Jogi karán. Sikerének titka a komoly követelmény, a hasznos tudás és készségfejlesztés, valamint személyének hitelessége. Azon kevés ügyvédek közé tartozik, akik nem pusztán elmélyülten ismerik szakterületüket, hanem elkötelezettek a jogrendszer szakmai alapjai, a jogalkalmazás minősége és nem utolsó sorban a jogállami értékek fejlesztése iránt. Munkájának tapasztalatait és szakmai tudását önzetlenül osztja meg hallgatóinkkal és így osztozik a jogászképzés legnagyobb felelősségében: az ügyfelek magas szintű szolgálata és a jogállami, humánus működésmód terjesztésében. A tanulók és a tanszék tapasztalatai szerint Horváth Lóránt ismeretei, készségei és attitűdjei az ügyvédi, jogászi szakterületen messze túl mutatnak, így példát szolgáltatnak a modern jogászat magas szintű és etikus művelésére, amelyre múlhatatlan szükség van Magyarországon és Európában.

dr. Fleck Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam-, és Jogtudományi Kar

Hiteles, pontos, megbízható. Horváth Lóránt a legfelkészültebb interjúalanyaim egyike, nem tudok tőle olyat kérni, kérdezni, amire ne tudna választ adni. Ráadásul ő nem csupán választ ad, hanem felkészít. Sok jogásszal készítettem már riportot, de Lóránt az, akinek nem csak a szakmai tudása példaértékű, hanem a személye is. Egy adott problémát több nézőpontból is megközelít, így a végeredmény mindig sablonmentes. Számomra, ami a legfontosabb: minden szavát elhiszem.

Török Réka, szerkesztő-riporter, Heti Napló, ATV

Dr. Horváth Lóránt barátommal hosszú évekre visszatekintő kapcsolatot ápolunk, ami a 2017. évtől szoros szakmai kapcsolattá nőtte ki magát. Ügyvédi irodájával más jogágak mellett elsősorban a polgári-, cég-, adó-, társasági jog területein támogatja cégcsoportunk tevékenységét. Az eltelt időben tanúbizonyságát adta, hogy nem csak a perszonális kapcsolataiban, de a szakmai vállalásaiban is megbízható, nagy tapasztalatú és nagy tudású ember. Kollégáival kapcsolatban is csak hasonló pozitív megállapításokat tudok tenni. A rájuk bízott feladatokat széleskörű szakmai ismereteik és tapasztalataik birtokában, rugalmas hozzáállással és tiszta, világos kommunikáció keretei között teljesítették és teljesítik mind a mai napig a folyamatos elérhetőség biztosítása mellett. A fenti ismérvek alapján jó szívvel tudom ajánlani Lórántot és csapatát leendő megbízóinak.

Lasz György, Inkal Zrt.

Dr. Horváth Lóránt szakmai tudása a gyakorlatiasság és a tudományosság tökéletes arányú elegye, mely által egy adott ügyet a lehető legegyszerűbben és a témára vonatkozó paragrafusokban foglaltak teljes körű ismeretével felvértezve közelíti meg.

Horváth Zoltán, Hori-Zone Solutions, alapító, ügyvezető

Maximális bizalom, hosszú évek tapasztalata alapján: gyors, pontos, nem hibázik és mindig érhetően magyaráz. Kivételes, és kimagaslóan szakszerű

Schindler Endre, Lupa Beach - Budapest tengerpartja

Több mint 2 éves munkatapasztalatunk során, irodájuk és munkatársaik nagy szakértelemmel és felelősségvállalással látták el feladataikat. Munkájukra jellemző volt a gyorsaság és a rugalmasság, a feladatok elvégzése során mindig elérhetőek voltak. Jellemző volt a kreatív, ügyfélközpontú gondolkodás és az érthető kommunikáció. dr. Horváth Lóránttal személyesen is kiemelkedően jó tapasztalataink voltak, lényeglátása, színvonalas szakmai felkészültsége, tapasztalata. Többnyelvű magas szintű ismerete nagy segítséget jelentett számunkra a közös munkában, a személyes kommunikáció magabiztos és barátságos módja, megnyugtató volt számunkra.

Cégény Anikó, ügyvezető, Schmidt Ügyviteli Kft.